Oppslagstavle for Sjøbadet Park Moss Sameie

 • Lys og uteanlegg

  Publisert 06. sep. 2016

  Under ledelse av Sameiets vaktmester "Narvestad" (Ottar Norum) er det gjennomført skifting av en del utelamper og det er satt opp en del nye i parken vår. Dette er gjort på dugnad av flere spreke karer.
  Det er også under arbeid oppsett av takrenner på de fleste av terrassene. Ett arbeid som forventes å være ferdig i løpet av september.
 • Endelig - overtagelse av fellesarealer

  Publisert 25. jul. 2016

  Det foreligger nå undertegnet "PROTOKOLL OVERTAGELSESFORRETNING" mellom totalentreprenør (AF Gruppen Norge AS), byggherre (Sjøgata 25 Moss AS) og sameiet (Sjøbadet Park Moss Sameie). I tillegg er det inngått avtale om oppsett av takrenner og at belysning i utearealer skal utbedres.
  Styret takker Finn Sundby og Ottar Norum for ett særs godt stykke arbeid.
 • Tilsynssak, Overtredelsesgebyr og Innglassing

  Publisert 11. jul. 2016

  Det vil være kjent gjennom media at Moss kommune har gjennomført en Tilsynssak i forbindelse med byggingen av Sjøbadet Park. Tilsynet kommer frem til at det er en del mindre feil i forholdet - hvilket har medført at Entreprenør (AF) og arkitektene har blitt ilagt Overtredelsesgebyr. Basert på disse beslutninger (Tilsynssak og Overtredelsesgebyr) har Moss kommune avslått å behandle Sameiets søknad om rammetillatelse for påbygg og fasade endring (innglassing).

  Styret er usikre på om Tilsynssak vil medføre behov for påfølgende søknader om endringer i ettertid. Styret vil søke råd hos teknisk og juridisk ekspertise dersom det viser seg nødvendig.

  Sameiets prosjektgruppe (innglassing) har meddelt styret at Moss kommune ikke ser det riktig å behandle en ny søknad om rammetillatelse for påbygg og fasade endring (innglassing) før saken om Overtredelsesgebyr er avgjort. Styret vil således behandle saken på møte den 23. august 2016. Vedlagt følger saksfremlegg i forbindelse med tilsynssak, underretning om vedtak om overtredelsesgebyr og Moss kommunes avslag (innglassing).

  Moss kommune har hatt en ny behandling av saken (møte i Teknisk utvalg den 14. september 2016) - se vedtak nedenfor. Styret har tilskrevet utbygger (Sjøgata 25 AS) i sakens anledning. Styret har saken på kartet i møte den 22. november 2016.

  Spørsmål om saken(e) kan rettes til styret.

 • Velkommen til Sjøbadet Park Moss - Sameie

  Publisert 05. apr. 2016

  Her vil du finne nyttige opplysninger og viktig informasjon om vårt boligsameie.
  Hvem sitter i styret, kontaktpunkter til samarbeidspartnere og generell informasjon.